Hoonestusreeglid

Üldinfo

Kinnistuid: 48

Korruselisus: põhihoone kuni 2-korruseline, abihoone kuni 1-korruseline, keldrikorruseid ette nähtud pole

Lubatud hoonete arv krundil: 1 põhihoone + 2 abihoonet, hoonealune pindala kuni 350 m2

Kõrgus: eluhoone maksimaalne lubatud kõrgus on kuni 9 m, abihoone maksimaalne lubatud kõrgus on 5 m

Kavandatud üldkasutatavad haljasalad moodustavad 15% planeeritavast alast.

Väikeehitisi (ka alla 20 m² ehitusaluse pindalaga) võib rajada ainult hoonestusalasse.

Üldised arhitektuurinõuded

Katusekalle: 20°…50°, katuseharja suund paralleelne või risti krundi esipiiriga

Katusekattematerjal: katusekivi, plekk või bituumenkate

Välisviimistlusmaterjalide valik: vältida traditsioonilisi ehitusmaterjale imiteerivaid materjale

Piirded: kõrgusega kuni 1,5 m. Tänavapoolsed piirded soovitavalt puitlippidest kooskõlas krundile projekteeritud elamuga. Kruntidevahelised piirded traatvõrgust paneelidena, kombineeritud haljastusega (hekk, ronihaljastus).